Jüri Ratas ja Kaja Kallas Foto: Ekspress Meedia

Kui laiem avalikkus sai annetusest teadlikuks aprillis, siis Keskerakonna juhtkond teadis sellest juba jaanuaris. Viis kuud pole Keskerakonna juhatus tundnud huvi, kes on annetuse taga ja kas selle inimese taust on kontrollitud. Miks nad seda ei teinud? Ainus seletus tundub olevat see, et nad teadsid väga hästi, kes selle annetuse tegelikult tegi ja mis olid selle annetuse motiivid. Seletusi hakati otsima alles siis kui Erakondade Rahastamise Järelevalve komisjon hakkas asja vastu huvi tundma ja leidis, et annetanud isikul pole endal selliseid vahendeid, mis oleks võimaldanud tal vastavat annetust teha. Edasi läks asi veelgi huvitavamaks, kus annetaja suhtleb avalikkusega läbi Keskerakonna kontori pressiteadete ja peaminister üritab teha ausat nägu öeldes, et temale tundusid selgitused mõistlikud.

Jüri Ratase reaktsioon sellele, et ERJK annab kahtlase asja prokuratuurile uurida on ERJK tegevus seaduse jõuga lõpetada. Sest tema käes on võim ja nii saaks endale tülikast organisatsioonist lahti. Kui keegi tuleb veel rääkima, et Jüri Ratase juhtimisel on tegemist “uuenenud” Keskerakonnaga, siis tasub vaid meenutada, et selline muster on Keskerakonnale ainuomane. Mäletate, kui mõni aasta tagasi pärandas tundmatu pensionär Keskerakonnale maja – justkui muuseas ja mitte millegi eest. Kohus nii ei arvanud ja leidis, et tegemist on keelatud annetusega.

Kogu see annetuse juhtum on täis teadlikku vassimist ja see heidab varju kogu Eesti riigijuhtimisele Jüri Ratase käe all. Seetõttu leian, et Jüri Ratas peab kiiremas korras esiteks andma korralduse koalitsioonile võtta tagasi ERJK kaotamise eelnõu Riigikogus. Teiseks tuleb Jüri Ratasel Eesti Ekspressis ilmunud väited, kas ammendavalt ümber lükata või tunnistada, et tema ja Keskerakonna juhatus on pikemat aega Eesti avalikkusele valetanud. Kui peaminister ei suuda enam rääkida tõtt, tuleb amet maha panna.