Õigus puhtale joogiveele, lapsevanemate eelis valimistel võrreldes kõigi teistega, kooseluseaduse rakendamine või tühistamine – valimisprogrammidest leiab kõiksugu lubadusi, mis inimõigusi edendavad või ohustavad.

Peaaegu igas programmis lubatakse puuetega inimeste õigusi paremini kaitsta. Programmidest leiab sel teemal nii üldisemat juttu kui ka konkreetsemaid lubadusi, näiteks nõue kasutada avalikku ruumi ja hooneid kujundades kaasavat disaini ja kirjeldustõlget kultuurisündmustel (Eesti 200). Loodame, et pärast valimisi toimub puuetega inimeste õiguste vallas suurem edasiminek, mitte ei unustata teemat küüniliselt, sest puuetega inimestele antud lubadusi on kõige lihtsam murda.

Positiivselt üllatab, et seekord on mitme erakonna programmis ka isikuandmete kaitse ja privaatsusega seotud lubadusi. Detailsemaks on läinud ainult Vabaerakond, kes on sellele teemale pühendanud terve alapeatüki ning pakub välja mitu head ideed, kuidas suurandmete ajastul privaatsust kaitsta. Siiski on hea, et teisedki erakonnad peavad e-riigi arendamise puhul vajalikuks pöörata suuremat tähelepanu isikuandmete kaitsele.

Diskrimineerimise kaotamise poolest eristuvad sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond, samuti rohelised, kes pakuvad lahendusi, kuidas vähendada ebavõrdset kohtlemist. Näiteks motiveeritaks ettevõtteid mitmekesisusega tegelema (sotsiaaldemokraadid) või muudetakse õigusnõustamine ja õigusabi haavatavatele rühmadele kättesaadavamaks (Keskerakond). Suur edasiminek oleks seegi, kui vabaühendustele antaks iseseisev kaebeõigus, et seista võrdse kohtlemise ja sihtrühmade õiguste eest, sest sageli ei hakka inimesed ise kohtuteed ette võtma (sotsiaaldemokraadid, rohelised). Kooseluseaduse kohta ei ole mitu erakonda selget seisukohta väljendanud. Seda enam saab tunnustada sotsiaaldemokraate ja rohelisi, kellel on julgust toetada samasooliste vanematega perede ja nendes kasvavate laste võrdseid õigusi.

Pagulaste vastuvõtmise ja lõimimise kohta pakuvad positiivset programmi ainult rohelised. Samal ajal suhtuvad nad üldiselt immigratsiooni ettevaatlikult nagu kõik teisedki erakonnad. Keskerakond on jällegi ainus, kes paremini reguleeriks vaenu õhutamise keeldu, mis on piinlikult kauaks toppama jäänud. Sotsiaalsetele inimõigustele on eraldi tähelepanu pööranud rohelised, samuti mõnevõrra Keskerakond, aga ülejäänud eriti mitte.

Avalehele
119 Kommentaari
Loe veel: