Pride Tallinnas, 8, juuli 2017 Foto: Darja Mamajeva

Inimõiguste keskuse seisukoht on sama mis 10 aastat tagasi: samasoolised pered vajavad kindlustunnet ja seaduse kaitset nagu erisoolised peredki. Seda seisukohta kinnitas eelmisel aastal ka riigikohus.

Rahvaesindajate otsustada on, kuidas see peaks olema korraldatud - abieluvõrdsusega või muul viisil. 2014. aasta oktoobris otsustas Riigikogu kompromissina lahendada see teema kooseluseadusega, seega kutsume seadusandjat üles lõpetama alustatu ja kooseluseaduse rakendamiseks vajalikke toiminguid tegema.

Toetame kõiki püüdlusi lahendada tundlikke teemasid rahumeelselt konsensust otsides. Eesti Inimõiguste Keskus eesmärk pole abielu või mõne teise ühiskondliku ajaloolise institutsiooni või traditsiooni muutmine. Seisame selle eest, et igaühe inimõigused on Eestis kaitstud, ühel või teisel viisil, ning oleme valmis panustama konstruktiivselt aruteludesse, mis selleni viivad.