Eestis tõstab pead ohvrikultuur ja -kultus. Selleks et enda eesmärke teostada, jäetakse mulje, justkui kedagi kiusataks taga. Seda näeme süüdistustes ja loosungites, mida kasutavad äärmused nii vasakul kui ka paremal.

Roheliste algatatud petitsioonis öeldakse: „Allakirjutanud teevad riigikogule ettepaneku muuta samast soost paare diskrimineerivat perekonnaseadust ja tagada nende põhiseaduslik õigus võrdsele kohtlemisele.” Eesti LGBT ühingu esindaja avalikus kirjas Jüri Ratasele seisab: „Sa ei ole kordagi küsinud inimestelt, kelle üle te otsustate, kuidas nad ennast tunnevad, kas see alandab või ründab nende väärtusi.”

Miks üritatakse väita, et küsitlusega otsustatakse LGBT kogukonna üle? Koalitsiooni plaanitava rahvaküsitluse vastu võib olla mitu sisukat argumenti, aga LGBT kogukonna üle selles ei otsustata.


Avalehele
53 Kommentaari
Loe veel: