14. detsembril Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloos väitis Heinart Puhkim, et Eestis on 34 000 mittetöötavat ja mitteõppivat noort, kes „panevad lihtsalt Nipernaadit”. Nagu ta väljendub, elavad need 34 000 ilmselt vanemate kulul, teevad juhuslikke tööotsi, nad kas pole üldse mingit eriala omandanud või on see eriala ebavajalik, mistõttu on nende tööturule minek raskendatud.

Puhkim vihjab, et vale erialavalik on peamine põhjus, miks noored tööl ei käi ja tööturu ootustele vastavat haridust ülikoolist ei saa. Nii rõõmustab Puhkim, et „vähemalt paarsada diplomisaanut on viimastel aastatel läinud pärast kõrgkooli kutsekooli päris ametit õppima ega ole tööturu jaoks täiesti kadunud”. Autor on ka ise olukorda leevendada proovinud ja „ühe semiootiku” tootmistsehhi tööle aidanud.

Samal teemal:

Heinart Puhkim „Töötukassale tuleb anda lisaülesanded (ja uus nimi)”, EPL 14.12.2015

Avalehele
22 Kommentaari
Loe veel: