Foto: Andres Putting

Mõne aasta eest Vabaduse puiesteel autode sõidukiiruse vähendamise eesmärgil rakendatud rohelisel lainel põhinev foorirežiim tõi juba tollel ajal kaasa palju pahameelt. Kõigis teelõikudes laine ei toiminud ja jalakäijate teeületusega esines tõsiseid probleeme.

Möödunud kuul tehti fooride tööpõhimõtetes olukorra parandamiseks põhjalikud ümberkorraldused. Kuid pahameel sellega seoses ära ei kadunud. Sattusin internetis lugema elanike mõtteavaldusi ja üllatuslikult jäi silma palju negatiivset. Endiselt leidub neid, kellele rakendatud foorirežiim ei meeldi või kes eelistavad kunagise liiklusolukorra taastamist. Mõni on isegi kuri.

Rohelise laine saamislugu

Rohelise laine foorirežiim juurutati Vabaduse puiesteel 2014. aastal ning selle eesmärgiks oli sõidukiiruse vähendamine. Foorituled pidid süttima järgemööda, võimaldades sujuv liikumine 50km/h tunnis sõitvatele autodele, kuid pidades kinni kõik kiiremini liiklejad.

Muutused liikluskorralduses olid vajalikud. Tegemist oli Nõmme kõige liiklustihedama tänavaga ja samas kõige silmapaistvama tänavaga sõidukiiruste osas - kohati isegi ohtlik. Kaebuseid kihutavatest autodest laekus pidevalt ja eks seda oli ka liikluspildis näha. Probleem oli tõsine.

Kiirusmõõtmised kinnitasid, et enne foorirežiimi rakendamist 2014-ndal aastal olid liikluskiirused kohati 70-80 km/h ning rekordid kuni 130 km/h

Milles seisneb elanike vastumeelsus?

Lugedes postitusi sotsiaalmeedias, jäävad silma mitmesugused arvamused. Mõne arvates peaks sõidukiirus olema suurem, teise meelest jällegi on liiga palju punast tuld. Fooride roheline laine soovitatakse isegi likvideerida.

Tasakaalupunkti leidmine on sellises olukorras paratamatult raske. Kuidas leida tasakaal sõidukite ja jalakäijate mugavuse ning ohutuse vahel? Kõike ei pruugi olla võimalik ideaalselt teha.

Kui seni esines fooride toimimises probleeme, on praegune liikluspilt oluliselt parem. Sõidukiirused on mõistlikud ja teeületused on ohutumad. Kriitikat võib ju olla, kuid hakkama on saadud hea asjaga. Asjaga, mis on liiklejate huvides.

Arendustöö peab jätkuma

Kindlasti ei ole põhjust öelda, et töö peaks siinkohal lõppema. Rohelisel lainel põhinev liikluskorraldus on tore senikaua, kui see ka tegelikkuses töötab. Seetõttu on oluline, et edaspidi tänaval toimuvat jälgitakse ja vajadusel paremuse suunas arendatakse.