100 aastat referendumi korraldamise eest - tegu, mis muuseas pole Hispaanias põhiseaduse kohaselt ebaseaduslik ja mida Hispaania karistusseadustik ühemõtteliselt 2007. aastast alates enam kuriteona ei määratle. 100 aastat selle eest, et kodanikualgatuse korras, rahumeelselt ja demokraatlikult seisti oma õiguste eest. 100 aastat selle eest, et lasti inimestel hääletada, arutleti parlamendis ja võideldi ideede nimel.

Need inimesed, minu kolleegid ja sõbrad, anti kohtu alla ja mõisteti süüdi oma poliitiliste vaadete pärast 21. sajandil, siinsamas Euroopa Liidu südames, samas kui selle liidu aluseks on põhiõigused ja -vabadused. Ilmselgelt tekitab see tõsise vaidluse demokraatia olemuse üle Euroopas.

Avalehele
58 Kommentaari
Loe veel: