Need küsimused vajavad selgitamist, sest ajakirjanik Joosep Tiks heidab ametnikele Harku karjääri puhul ette kohalike huvide arvestamata jätmist ning „absurdini venitatud järelevalvet, millest kellelegi kasu pole". Ajakirjanik on artiklis kasutatud pikast vestlusest välja rebitud lausejuppe, mis jätavad kogu olukorrast vildaka mulje.

Esmalt olgu öeldud, et Eesti loodusvarad ja loodusressursid, sh maavarad, on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. Seega on maavarade kasutamise üle otsustamine haaratud riigielu küsimuste hulka ning riik kannab vastutust loodusvarade säästliku kasutamise ja säilimise eest.

Rahval on hääl

Ühtegi keskkonna- , sh kaevandamisluba, ei anta välja ilma, et kohalikel elanikel ja kohalikul omavalitsusel oleks võimalik sõna sekka öelda. Avaliku menetluse kestel, mis on keskkonnaloa andmise eeldus, on kõikidel huvitatud osapooltel õigus oma seisukoht esitada. 

Avalehele
19 Kommentaari
Loe veel: