Kuigi raudtee osakaal Eesti transpordisektori koguheites on väike, võimaldab elektrifitseerimine ühe lõigu saastekoormuse siiski üpris kergesti peaaegu nulli viia. Illustratsioon: Tiit Blaat/EPL

Äsja otsustas meie valitsus alustada raudteede laiaulatusliku elektrifitseerimise programmi. See võimalus oli keskkonnaprobleemide ja kliimaeesmärkide tõttu juba mõnda aega õhus. Kuigi raudtee osakaal Eesti transpordisektori koguheites on väike, võimaldab elektrifitseerimine ühe lõigu saastekoormuse siiski üpris kergesti peaaegu nulli viia.

Ühtlasi astub see idee kõige vähem kellegi kandadele – Eestis võrdlemisi mõjukas maanteeveosektor ei taha märgatavalt rangematest keskkonnanõuetest ega -maksudest kindlasti midagi kuulda. Raudteel seevastu on elektrifitseerimine vedajatele majanduslikult kasulik, kuna keskmine elektrirong või -vedur on nii soetuse kui ka käitamise poolest diiselveeremist odavam. Ent see odavus pole enesestmõistetav. Ebatõhusaid lahendusi kasutades võime raudteesektori kulusid hoopis suurendada.

Avalehele
32 Kommentaari
Loe veel: