Krista Aru Foto: Rauno Volmar

Sellel sammul - kohustuslikul lasteaial - võiks olla tuleviku seisukohalt igati positiivne mõju, kui kogu algharidus oleks tasuta ja eestikeelne. Sellega kaoks osa vajadusest täiendavaks keeleõppeks hilisemas eas ja kõikide laste, hoolimata tema kodusest keelest, positsioon oleks emakeelest hoolimata võrdsem. Lapse arengut saaksid hinnata ja jälgida spetsialistid ning kõik erilahendust vajavad küsimused inimese arengus selguksid tunduvalt varem. Nii oleks ka abi nende lahendamisel kiirem, õigeaegsem ja vast tulemuslikum.

Ent saatan peitub detailides. Kas maakohas on lasteaed piisavalt kodule lähedal, et lapsevanem ei peaks sõitu lasteaeda ja kooli veel enda päevakavasse mahutama ja pere rahakotile sellega uut koormust arvestama?

« Avalehele 78 Kommentaari