Foto: Anni Õnneleid

Kodumajapidamiste jäätmekäitluse korraldamise õigus ja kohustus on kehtiva seaduse alusel kohalikul omavalitsusel. Omavalitsuse jäätmehoolduseeskiri on dokument, millega sätestatakse peamised põhimõtted, süsteemi osapoolte rollid ja vastutus. Parima jäätmekäitlusteenuse osutaja leidmiseks korraldab omavalitsus hanke.

Omavalitsusel kui hanke korraldajal on võimalus hanke tingimustega reguleerida seda, millist teenust oma elanikele ostetakse, millised on kogutavad jäätmeliigid, milline peab olema kogutavate jäätmete käitlemine ning millised on parima pakkuja valikul hindamiskriteeriumid. Kui riigi peamiseks fookuseks ja eesmärgiks on ressursside raiskamise vähendamine ja olmejäätmete ringlussevõtu suurendamine, siis kohaliku omavalitsuse juhtorganite jaoks on seni olnud fookuses jäätmekäitlusteenuse hind. Hanke võidab see, kes pakub kõige odavama hinna.

Ressursid lähevad raisku

Avalehele
82 Kommentaari