Eestlased suhtuvad teisest rahvusest elanikesse üha avatumalt ja sallivamalt ning teisest rahvusest elanikud tunnevad üha rohkem, et Eesti on ka nende riik. Eriti just noorema põlvkonna eestimaalaste seas paistab aina rohkem silma hoiak, mis on kannustatud soovist näha lõimunud Eesti ühiskonda ning eri rahva- ja vanuserühmade head ja rahumeelset läbisaamist.

Juuni alguses avaldatud kultuuriministeeriumi tellitud lõimumisvaldkonna regulaarne sõltumatu süvauuring „Eesti integratsiooni monitooring 2015” näitab mitut positiivset ja julgustavat trendi. Eestlaste suhtumine teisest rahvusest inimestesse on varasemast oluliselt sallivam ja neid peetakse Eesti riigi osaks.

Avalehele
55 Kommentaari
Loe veel: