Kui lähtuda Eestis seni esitatud tuuleparkide ehituslubade taotlustest ja praegusest tehnika arengutasemest, on ainuüksi maismaale võimalik paigaldada 3000 MW ulatuses tuugeneid. Siia tuleb lisada meretuuleparkide veelgi suurem võimalik võimsus. Koos päikeseparkidega võiks Eesti energiatootmise potentsiaal tuulisematel, päikeselisematel päevadel ja tundidel ulatuda koguni 8–10 000 MW-ni. Eesti keskmine tarbimine on 1000 MW ringis ja haripunkt 1500 MW.

Praegu on töötavate tuugenite võimsus pisut üle 300 MW. Kuna kõik päevad ei ole tuulised, tuleb keskmist elektritoodangu mahtu hinnates jääda siiski 30% võimsuse juurde. Ainuüksi tuuleenergiat oleks võimalik toota mahus, mis ületab kaks-kolm korda Eesti praegust tarbimist. Siia tuleb lisada veel päikesepargid ja muud energiatootjad.

Loodusseadus ei luba end eirata


Avalehele
88 Kommentaari
Loe veel: