Savisaar TAllinna TV-s Foto: Anna Aurelia Minev

Antud kohtuasja algatas üks regionaalne ajaleht seoses sellega, et Läti kohalikel omavalitsustel on lubatud anda välja enda ajalehti, mis imiteerivad sõltumatut ajakirjandust. Eesti suurim omavalitsus Tallinn mitte ainult ei anna ajalehti välja, vaid peab üleval oma telekanalit ning ostab lisaks programme venekeelselt kanalilt PBK.

Pealinn, Stolitsa, linnaosalehed, Tallinna TV, hommikused saated PBK-s - kõigele sellele kulub aastas tervelt 10 miljonit eurot. Kõik need kulud on jäetud tallinlastest maksumaksjate kanda, sisu tellib aga Keskerakond üksinda.

Kas linnal peaks üldse oma meedia olema?

Nii nagu Lätis, on ka Eestis inimesi, kes toetavad ideed, et taoline meedia tuleks päevapealt kinni panna. Mina nii radikaalsete sammude pooldaja ei ole, sest informatsioon linna elu-olu kohta peaks olema kõigile kättesaadav. Eriti aktuaalsed on täiendavad uudiste- ja infokanalid venekeelsete linnaelanike jaoks, sest tänaseks on paberkandjale jäänud ainult kaks ajalehte - MK-Estonia ja Stolitsa. Küll aga olen kindel selles, et Tallinnas saab ja tuleb meediakulusid oluliselt kärpida. Teine tõsine arutelu keskendugu küsimusele, milline peaks olema linnameedia kvaliteet.

Kui me maksame millegi eest ja mitte vähe, siis me eeldame, et saame oma raha eest kvaliteetset teenust. Tallinna elanikud maksavad igal aastal miljoneid linnameedia eest, mis tähendab, et nad peavad vastutasuks saama ajakirjanduse, mis pakub neile kontrollitud informatsiooni, sisukaid ja tasakaalustatud hinnanguid, erinevad vaateid ja seisukohti, analüütilist materjali jne.

Ent kui lugeda näiteks viimaseid Stolitsa numbreid, siis kogu lehe poliitiline materjal pärineb Keskerakonnalt või on kirjutatud sellesama erakonna kohta. Tallinna arengule pühendatud mittepoliitilised tekstid pärinevad samuti keskerakondlikelt autoritelt. Lehest ei leia ei poliitiliste oponentide kommentaare ega analüüsivaid kirjutisi, ammugi pole seal kriitilisi artikleid, mis käsitlevad linna puuduseid ja murekohti. Kokkuvõtvalt on tegu väljaandega, mis levitab poliitiliselt kallutatuid uudiseid ja mille tase on kohati väga madal. Ei mingit juttu sellest, et ajakirjandus võiks täita oma traditsioonilist ühiskonna valvekoera rolli.

Kui poliitik saab valimistel rahvalt mandaadi, ei tähenda see automaatselt, et talle peaks olema garanteeritud maksumaksja raha eest enesereklaamimise tribüün. Valituks osutumine ei tähenda, et kõik, mis ta teeb, on hea ja õige. Poliitikud peavad teenima ajakirjanduse tähelepanu oma sisuliste tegudega, mitte olema „pildis" seetõttu, et neil on „juurdepääs" linnaeelarvele. Mõistagi on variant anda ajalehte välja kas partei või isikliku raha eest ja kirjutada seal kõike, mida hing ihaldab.

Parteipropagandast sõltumatuks meediaks

Mida tuleks teha, et maksumaksja rahaga ei peetaks sisuliselt üleval ühe partei häälekandjaid? Teen ettepaneku töötada linnameedia sõltumatuse tagamiseks välja regulatsioon, mis puudutab nii meedia juhtimist kui ka sisu ja selle edastamist. Linnameedia juhtimisse peavad olema kaasatud kõikide volikogu fraktsioonide esindajad ja sõltumatud eksperdid, kes jälgiksid ajakirjanduse objektiivsust. Sellisel moel saame lõpetada olukorra, kus munitsipaalmeedia teenib vaid võimulolijate huve.

Pärast valimisi toimunud sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna kohtumisel jäi mulje, et Keskerakonna esindajad on valmis muutusteks Tallinnas. Samuti teatas hiljuti abilinnapeaks saanud Aivar Riisalu, et Tallinna TV vajab ümberkujundamist. Tahaks loota, et see mulje ei ole petlik ning et Keskerakond asub minu ettepanekut toetama.