Foto: Shutterstock

Lapse õiguste konventsiooni järgi on igal lapsel õigus olla kaitstud tema elu ja arengut takistavate ja ohustavate olukordade ja isikute eest. Eesti lastearstid on sügavalt mures ühiskonnas aset leidnud sündmuste pärast. Avalikkuseni on jõudnud uudis, et lapsevanemad on seadnud ohtu oma laste tervise. Parimas usus on nad andnud lastele „imelist mineraalide lisandit” MMS-i (Miracle Mineral Supplement) ehk mürgist kloordioksiidi.

Nähtus ei ole uus. Alles hiljuti on propageeritud lastele uriini jootmist ja lapse tervist ohustavaid dieete. Need näited on äärmuslikud. Ent seisukohad, mis eitavad laste elu kaitsmise ja tervisehäirete ennetamise puhul üldtunnustatud teaduspõhiseid meetmeid, on laiemalt levinud. Näiteks alahinnatakse riske kvalifitseeritud ämmaemanda abita kodusünnituse korral või vaktsineerimistest ja teistest haiguste ennetamise meetmetest keeldudes.

« Avalehele 50 Kommentaari