Julia Kovalenko Foto: erakogu

Kas lapse kasvatamine ja karistamine ei olegi enam iga pere eraasi? Miks peab riik inimese eraellu sekkuma? Sääraseid küsimusi ärgitab selle aasta algusest jõustunud uus, selge sõnaga igasuguse lastevastase vägivalla keelav lastekaitseseadus.

Lastekaitseseadus keelab igasuguse laste väärkohtlemise – nii seksuaalse väärkohtlemise kui ka lastevastase füüsilise ja vaimse vägivalla. Samuti lapse hooletusse jätmise – see puudutab nii last kahjustavat tegevust kui ka tegevusetust. Olukorda, kus täiskasvanu ei suutnud olukorda õigesti hinnata ega sekkunud, aidanud last või käitus lohakalt.

Avalehele
23 Kommentaari
Loe veel: