Haridus- ja teadusministeerium teatab: „Õpetaja on seoste looja ja väärtushoiakute kujundaja. Õpetaja roll on toetada iga õppija arengut.” Ma usun sellesse tulihingeliselt.

Ilmselt on suurel osal meist keegi – treener, õpetaja või kes iganes – , kes on andnud elule uue kursi või vähemalt aidanud hoida vana. Mina ei oleks see, kes olen täna, kui poleks minu õpetajaid.

Mõistan alles nüüd, dekaad pärast kooli lõpetamist, paremini seda, kui olulised nad mu elukäigus on. Tutvustan neist kolme.

Avalehele
28 Kommentaari
Loe veel: