alkoholisõbrad Foto: Andres Putting

Alkoholiprobleem on kahtlemata üks musternäide sellest, kus mängivad rolli väga erinevad põhjused, miks inimesed joovad ja seega ei ole ka lahendus lihtne. Alkoholi tarvitamisega kaasnevad ka väga erinevad kahjud, kusjuures ei ole olemas ohutut alkoholitarvitamist. Ka väikestes kogustes tarbimine on otseselt seostatud alkoholi kui teratogeeni ja kantserogeeni toimega. Kui sageli räägitakse, et alkoholi mõõdukas tarvitamine võib tervisele isegi kasuks olla, siis just ka need väikesed kogused võivad näiteks raseduse ajal mõjuda laastavalt veel sündimata lapsele (teratogeenne mõju) või tõsta vähiriski (kantserogeenne mõju).

Samas on selge, et alkoholi tarvitamisega seotud kahjud kasvavad koos tarbimiskogustega. Mida rohkem ja sagedamini tarvitatakse, seda suuremad on kahjud. WHO andmetel põhjustab alkohol maailmas 3.3 miljonit surma ja on otseselt põhjuslikuks faktoriks üle 200-le haigusele ja vigastusvormile.

Tarbija tervisega ja isikliku elukvaliteediga seotud kahjude osas on ülioluline, et üks Eesti-sugune väikeriik sekkuks võimalikult efektiivselt, et neid kahjusid, mis väljenduvad ka suurtes materiaalsetes kuludes ja produktiivsuse languses, vähendada. Samas liberaalse maailmavaatega inimesed võivad öelda lihtsalt, et eks nad ise teavad, mis teevad. Igaühe tervis on ennekõike inimeste isiklik asi.

Passiivne joomine

Alkoholi tõstab paljudest probleemidest aga eriliselt esile selle negatiivne laiem, sotsiaalne, mõju. Ulatus, mil määral kellegi alkoholi tarvitamine, vabatahtlik iseenda hävitamine, mõjutab teisi tema ümber. Me nimetame seda teiste poolt kogetavat kahju passiivseks joomiseks. Olukord, kus keegi saab kellegi teise alkoholi tarvitamise tõttu kahjustatud. Juba mainitud raseduse aegse alkoholi tarvitamise korral saab veel sündimata laps samast alkoholikogusest osa. Alles arenevale lapsele mõjub etanool aga eriti raskelt. Me mõistame väga hästi joobes juhtimise ohtlikkust. Siin võib kellegi surmatunnistusele põhjuseks panna alkoholi, JUSTKUI ta oleks ise joonud. Pere-ja lastevastane vägivald väljendub väga sageli selles, et mees ei oska ega suuda alkoholiga piiri pidada ning valab oma kontrollimatud emotsioonid oma kõige lähedasemate peale välja. Kusjuures perevägivald ei väljendu ju enamjaolt ühekordsetes juhtumites, see on naise ja laste pikaajaline kannatus, mis mõjutab laste edaspidist elu sageli lõpuni. Need on inimesed, kellel on alkoholiprobleem, kuid see ei tulene nende endi joomisest. Võib ilma liialdamata üldistada, et me oleme ühiskond, kellel on alkoholiprobleem, kuid taaskord on oluline osa ühiskonna liikmetest selles olukorras passiivse osalisena, kes kogeb kahju teiste eluviisi pärast.

Liikudes lahenduse suunas

Nagu alguses mainisin ei ole alkoholiprobleemile ühest lahendust. Kindlasti tuleb rõhku panna inimeste teadlikkusele. Tõstke käsi, kes olid teadlikud, et alkohol on otseselt 7 erineva vähivormi põhjustajaks? Kuna alkoholi osas on väga palju teadmatust ja ka ebatõeseid müüte, siis on selge, et olukorra paranemisele aitab kaasa kui inimesed oleksid suutelised tegema teadlikumaid valikuid. See on ka meie passiivse joomise kampaania üheks eesmärgiks.

Kuid paraku on inimeste tervislike eluviiside teadlikkuse ja reaalsetel tervisliku eluviisi valikute vahel sageli suur kuristik. Me teame, et parema tervise nimel peaks teatud asju tegema, kuid me neid mingil põhjusel ei tee. Samas me teame, et teatud valikud on ebatervislikud ja me teeme neid ikkagi.

Riik ei saa selle probleemi juures olla ainult teavitaja rollis, kes ütleb inimestele (läbi oma uurimis- ja tervishoiuasutuste), et sellised ja sellised asjad on kahjulikud ja me soovitame teil neist hoiduda. Samas aga võimaldades näiteks väga vaba alkoholi turustamist ja reklaami.

Saab muuta

Läbi ühiskondliku reguleerimise on võimalik inimeste tervisekäitumist muuta, vaatamata inimeste enda teadlikkusele ja valikutele. Kui me oleme rakendanud regulatsiooni, mis hoiab alkoholi hinna madalana, väga kergesti kättesaadavana ja rohkelt reklaamituna, siis on suur tõenäosus, et kasvab peale pidevalt uus generatsioon, kes peab alkoholi lahutamatu ja normaalse osana igapäevasest elust.

Kui me riigina oleme teadlikud, et alkohol on oluline probleemide allikas, siis meie võimuses on mitmeid vahendeid, et seda probleemi lahendada. Ja seda ka sõltumata inimestest endist. Ning pidage meeles, et osade kodanike alkoholi tarvitamise kaudu teistele tekitatud kahju (eriti lastele), annab riigile vastuvaidlematu mandaadi ja kohustuse sekkuda. Kui teised kannatavad, siis me ei saa jääda peatuma inimese isikuvabaduse juures. Sekkumine on õigustatud ja tegelikult kohustuslik.

Tõsiasi, et me ei pea jääma ootama kuniks inimesed mõistuse pähe võtavad, on igati positiivne. Sest kahjuks on selge, et sel moel see inimeksperiment jätkub väga paljude surmade ja süütute inimeste kannatustega.

Liiklus õpetab

Toome näite liiklusturvalisuse valdkonnast. Võrreldes 90-ndate ja varasemate aastatega on meil liiklussurmade arv drastiliselt langenud. Ja kuigi on kindlasti mänginud olulist rolli inimeste teadlikkuse kasv, kasvõi turvavöö kasutamise osas, siis kõige olulisem muutus on vast turvavöö lisandumine üldse. Seadusega tehtud kohustus panna traksid peale ning ka autoehitusel lisatud ebamugavus (autod jäävad ju piiksuma), kui turvavööd peale ei panda, on muutnud ka õnnetusse sattumised vähemfataalseteks.

Üks asi on õpetada lapseootel naisi tarvitama foolhapet, et ennetada teatud sünnikahjustusi. Teine võimalus on rakendatud näiteks Saksamaal, kus erinevaid toiduaineid automaatselt rikastatakse sellesama foolhappega, et positiivne mõju oleks garanteeritud ka juhul, kui inimene ei ole teadlik või piisavalt hoolas, et seda ainet tarbida.

Inimesed võtavad erinevate poliitiliste meetmete rakendamist väga individuaalselt. Kui alkoholiaktsiisi tõstetakse, mõtlevad inimesed naabrimees Matile, kes vaatamata hinnatõusule saab oma pudeli küllap ikka kätte. Ei usuta hinnatõusu efektiivsust. Kuid poliitiliste meetmete mõju on üleüldine. Inimesed muudavad oma käitumist automaatselt ning küsitlusele vastates ei tunnista nad ehk mingit muutust, kuid tegelikult väheneb enamikel juhtudel nende tarbimine vaatamata nende subjektiivsele hinnangule.

Otsene seos

Regulatiivsetel meetmetel on all selge tõenduspõhi ning samamoodi on tõestatud tarbimismäärade ja kahjude otsene omavaheline seos. Aastal 2009 esitles RAND Europe Euroopa Komisjoni tellitud raportit alkoholi kättesaaavuse muutustest EL-i liikmesriikides. Muuseas tõid nad välja, et alkoholi tarvitamise 1% kasv toob endaga kaasa 0.86% kasvu liiklusõnnetustes, 0.61% kasvu liiklusõnnetustes aset leidnud vigastustes ning 0.37% kasvu kroonilistes maksatsirroosi juhtumites. Ja see toime on muidugi ka vastassuunaline. Kui tarbimine väheneb, siis hakkavad langema ka need üldised kahjud.

Kui tugev on meie inimeste usk poliitiliste meetmete efektiivsusesse? Tahan siinkohal poliitikutele öelda - see ei olegi tegelikult oluline. Alkoholikahjude vähendamine on suurel määral teie otsuste taga ning passiivse joomise kahju annab teile selleks vastuvaidlematu mandaadi ja kohustuse.