Kui ÜRO peaassamblee hääletas, kas mitte tunnustada Krimmi staatuse status quo muutusi, oli selle poolt sada riiki, vastu 11 ja erapooletuid 58. Seega toetab rahvusvahelise õiguse mõttes Krimmi kuulumist Ukrainale riikide absoluutne enamus.

Krimmi annekteerimine läheb ka vastuollu praktiliselt kõigega, mida on Venemaal viimase 20 aasta ja Nõukogude aastate jooksul kirjutatud selle kohta, millal on jõu kasutamine inimeste enesemääramisõigust toetades õigustatud. Piisab, kui mainida Vladimir Putini eelmise aasta veebruaris heaks kiidetud välispoliitika doktriini, mis mõistab eriti hukka jõu kasutamise ÜRO harta raamidest väljaspool.

« Avalehele 51 Kommentaari