Just sealt ta tuli – 1938. aastal konservatooriumi juurde asutatud lavakunstikooli esimesest lennust 1941. Tänane EMA kõrgem lavakunstikool on selle kooli õigusjärglane. Pooled neist esimestest lõpetanutest pidid 1944 kodumaalt lahkuma. Siiajäänutest teab ja tunneb meist igaüks Voldemar Pansot, Ellen Liigerit, Ilmar Tammurit, Heli Viisimaad, Leida Aru. Sunnitult vaikisime neist, kes vaid kolme teatriaastaga suutsid end siin näidata, veelgi enam aga oma uutes asukohamaades teatriharitlastena kestma jääda. See rida pole lühem kodumaisest: Estoniast läinutest eelkõige tippu tõusnud Edmar Kuus Rootsis, Rein Andre Kanadas, Maimu Mardi-Hansen Taanis, Juta Viire Austraalias, Leida Lepik (Vanemuine)

USA-s, Töölisteatrist eelkõige tänane juubilar Tiiu Haamer (siis tuntud Viires-Toomina).

Nende edukuse ja suutlikkuse põhjused said olla vaid koolis, selle rõhutatult elitaarses programmis ja õpetajate aukartustäratavas koosluses. Eriala õpetasid koolijuhataja Leo Kalmet, Ants Lauter, Priit Põldroos ning nende 30. eluaastates meeste kõrval ka vanameister Paul Sepp; laulu ja hääleseadet verinoor Ott Raukas, tantsu ja liikumist Gerd Neggo, kunstiteoreetilisi aineid Leo Soonpää ja Natalie Mei, Hanno Kompus, Woldemar Mettus. Tiiu Haamer õppis lisaks Göteborgi Ülikoolis draamapedagoogikat ja töötas pikki aastaid Frölunda teatris dramaturgi-pedagoogi ja produktsioonijuhina, samaaegselt ka Göteborgi eesti koolis näitejuhina. Ta kuulus Rootsi Teatriliitu ja Rahvusvahelisse Lasteteatri Ühingusse. Tema Eestisse jõudnud lasteetenduste tekstid on loodud hea maitse ja rikka mängulise teatraalsusega, eriti "Jaan läheb jaanitulele", rõõmsate kevadlauludega "Orkestriproov", lastesatiir täiskasvanuile "Murumätas aasheinamaal" jt. Näitleja, lavastaja ja dramaturgina harrastas ta eelkõige ühenaiseteatrit, mille tekstid komponeeris peamiselt Tammsaare (sealhulgas vastandusi Juuditi ja Kariniga!), Mälgu, Underi ja Lutsu loomingust. Rootsi eestlaste kõrval said neid näha-kuulda rahvuskaaslased Inglismaal, Taanis, Hollandis.

Kirjandusloost on üldteada seegi fakt, et Robert Raidi aja- ja generatsiooniromaani "Kui venelased tulid" valmimisel oli tema abikaasal Tiiu Haameril innustav ja kaasaaitev roll.

Tiiu Viires-Haamer 80

Sündinud: 29.02.1920 Tartus

Õppinud: lõpetas 1938 E. Lenderi gümnaasiumi ja 1941 Lavakunstikooli näitlejana, 1974 draamapedagoogi erialal Göteborgi Ülikooli

Töötanud: 1941–44 Tallinna Töölisteatri näitleja, 1972–85 Göteborgi Frölunda teatri dramaturg-produktsioonijuht; lastedramaturg

Abielus aastast 1941 Kaarel Toomiga, aastast 1949 kirjanik Robert Raidiga (õieti Maksim Haamer)