Janek Mäggi ja Jüri Ratas Foto: Tiit Motus, Powerhouse

Peaminister otsustas valida ministriks Janek Mäggi näol just mehe, kes on suutnud teha labast nalja naistevastase vägivalla teemal ("Mõtlesime sõpradega, kelle naist me siis täna peksma hakkame"). See on ilmekas näide, kuidas me riigivalitsejate tasemel oleme küll retoorikas valmis lähisuhtevägivalda hukka mõistma, kuid tegudesse see ei jõua. Meil on pikk tee minna ühiskonnani, kus me päriselt oleme näoga ohvri poole - nii sõnades kui ka tegudes.

Meeldetuletuseks, et perevägivalla tõttu kaotas eelmisel aastal elu kaheksa inimest.

Perevägivalla statistika 2017: Endiselt on Eestis iga kümnes kuritegu ja vägivallakuritegudest pea pooled (43%) seotud perevägivallaga. Kokku registreeriti 2632 perevägivallakuritegu. Ligi 90% lähisuhtevägivalla juhtumitest on seotud kehalise väärkohtlemisega.

Esialgsetel andmetel registreeriti 2017. aastal 14 perevägivallaga seotud tapmist-mõrva või nende katset - see on viie võrra rohkem kui 2016. aastal. Perevägivalla toimepanijatest 86% olid mehed ja 12% naised, 2% juhtumitest oli vägivallatsejaks mõlemad. Pooltel juhtudel oli ründajaks partner, 15%-l ekspartner, 10% (kasu)isa, 9% (kasu)laps, 5% (kasu)ema, 3% õde/vend. 2,5 x rohkem oli lähenemiskeelu rikkumisi kui 2016. aastal.

Naised magasid varjupaikades 5516 ööd, nende lapsed 4514 ööd.

Kokku oli eelmisel aastal kokku koos korduvate pöördujatega varjupaikade kliente 3135.