Olime just naasnud Malaisiast, kus kogesime üleüldist siirast tähelepanu ja hoolitsust väikeste inimeste vastu. Tolle restorani ukse sulgesime loomulikult oma selja taga igaveseks. Ja kuigi suhtumist „pange oma laps kinni!" on Eestis kümne aastaga vähemaks jäänud, on kolm aastat riigikogus mulle näidanud, et riigi suhtumine lastesse riivab endiselt liiga tihti ja valusalt hinge.
Näiteks:
Neli kuud tagasi jõustus nn kaasavat haridust toetav seadus. Retoorikas peaks iga laps saama just tema vajadusi arvestavat haridust. Reaalsuses õpivad paraku paljud erivajadustega lapsed tavaklassides, kus pole tagatud vajalikku tugipersonali.

Avalehele
264 Kommentaari
Loe veel: