Foto: Anni Õnneleid

Inimeste vaba liikumise toetamine on ka lähiaastatel üheks Põhjamaade koostöö tähtsaimaks eesmärgiks. Põhjala riigid on kokku leppinud, et ühiseks sihiks on tagada võimalus piirkonnas vabalt ümber asuda, teha soovi korral mõnes naaberriigis endale meelepärast tööd, seal elada, ettevõtlusega tegeleda või õppida. Sellise eesmärgi on oma uues mobiilsust käsitlevas 2019.-2021. aasta tegevuskavas seadnud Põhjamaade ministrite nõukogu.

Piirideta Põhjala noortele

Oluliseks eesmärgiks on iseäranis noorte liikuvus. Kavas on märkimisväärselt suurendada toetust üliõpilasvahetusele. Juba 2007. aastal kutsuti ellu Põhjamaade kõrgkoolide magistriõppeprogramm Nordic Master. 2008. aastal alustanud hariduskoostööprogramm Nordplus (aastaeelarvega 9,3 miljonit eurot) annab võimaluse õppida mõnes Põhjala naaberriigis enam kui 8500 siitkandi noorele aastas. Samuti soovitakse hõlbustada Põhjamaade noorte tööturule sisenemist mõnes oma naaberriigis.

« Avalehele 118 Kommentaari
Loe veel: