Foto: Anni Õnneleid

Tallinna Linnavalitsus kehtestas viis aastat tagasi õpilaste koolilõuna maksumuseks 1,34 eurot päevas. Summa sisaldab ka käibemaksu 20%. See hind on nüüdseks muutumatuna püsinud ligemale viis aastat. Samal ajal on märkimisväärselt kasvanud toidukaupade hinnad ja tööjõukulud. Seetõttu tervitasid lapsevanemad ja koolide toitlustajad 2018. aastast kehtima hakanud otsust, mille kohaselt riik suurendas mõnevõrra lapse kohta päevas eraldatavat toiduraha.
Kahjuks kasutas Tallinn seda ettekäändena omapoolse panuse vähendamiseks. Nii jõudsime Tallinnas selleni, et vastavad riikliklikud jõupingutused nulliti. Surve koolitoidu rahastamise suurendamiseks aga tegelikult kasvab. Alternatiiviks on madaldada koolitoitlustamisele esitatavaid ootusi. Mida pikemaks see olukord venib, seda keerulisemaks kujuneb edaspidi Tallinnas koolitoidu hinna kooskõlla viimine reaalsete hinnatasemega. Keerulisemaks muutub ka koolitoidu kvaliteedi tagamine. 

Avalehele
15 Kommentaari
Loe veel: