Täna 100 aastat tagasi sündis lavastaja Leo Kalmet (2.03.1900 –16.09.1975).

On inimesi, kellest saavad müüdid. Teised, samaolulised, jäävad nende varju. Leo Kalmet – ehk Papi Kalmet, nagu teda kutsuti – on selleks liiga tähtis, et teda mitte mäletada. Ammuks see oli, kui teatriliidus arutleti koolkondade üle. Jah, meil on konkreetseid inimesi, kes seovad eri aegade teatrikoole.

Kalmet oli näitleja, lavastaja, teatrijuht, kuid eriti sügava jälje jättis ta eesti teatrilukku pedagoogina. Teatriga alustas ta juba kooliajal, Nikolai ehk praeguse Gustav Adolfi Gümnaasiumi Dramaatilises Ringis, mängis kaasa Estonias. Nägi noorukina oma silmaga Altermanni Hamletit. Kui Paul Sepp 1920 oma stuudio, Eesti esimese teatrikooli avas, oli ka Kalmet platsis. Sepa stuudiost välja kasvanud Draamastuudio teatrikooli kõrvalt õppis Kalmet konservatooriumis laulmist ja Tartu Ülikoolis õigusteadust. Esimeste kodumaise teatriharidusega noorte näitlejate hulgas olid kevadel 1924 Leo Kalmeti kõrval Priit Põldroos, Rudolf Engelberg. Ly Lasner, Felix Moor, Joh. Kaljola. Lõpetajad jäid kokku ja lõid Draamastuudio Teatri – vana Draamateatri trupp läks P. Sepaga eesotsas Vanemuisesse. Avatükiks sai Vilde "Pisuhänd", kus Kalmet mängis Sanderit. 1927 sai Leo Kalmetist 1927 teatri üldjuht. Seejuures lavastas ta ise suhteliselt vähe, küll aga kujundas välja noorsoo- ja nukuteatri ega seganud teistel lavastamast. Oluline verstapost tema biograafias on 1938. aasta, kui loodi riiklik lavakunstikool, mille juhatajaks ta sai, olles ka näitlejameisterlikkuse õppejõud. Siin väljendub otseselt Eesti teatri järjepidevus – üks õpilastest oli hilisem lavakunstikateedri looja Voldemar Panso.

Kalmet tõi 30.–40. vahetusel nüüd juba Eesti Draamateatrisse tööle J. Sütiste ja H. Visnapuu kirjandusalajuhatajatena, näitlejaist näiteks A. Talvi, L. Tubin. 50. algul kõlbas see kulaklusesüüdistuseks "teiste teatrite kurnamises". 1944–46 õpetas Kalmet näitlejameisterlikkust Draamastuudio eriklassis, kus teiste hulgas õppisid need, kel omal ajal sõja tõttu riiklik lavakunstikool pooleli jäi. 1946 jätkus Kalmeti teatripedagoogitee Eesti Riiklikus Teatriinstituudis direktor P. Põldroosi asetäitja ja õppejõuna. 1950. aastaks, kui lõpetanud kolm lendu, kool suletakse. Algab rängimaid perioode Leo Kalmeti elus – 1950–55, represseerituna Irkutski oblastis.

1957 pandi kõrgem näitlejakoolitus, konservatooriumi lavakunstikateeder, uuesti käima. Legendaarne Papi Kalmet asus Panso parema käena tööle õppejõuna. Tema käe all, kuni aastani 1968, jõudis õppida kolm lendu. Kuni tegutsevad

Papi õpilased, elab tema elutöö edasi.