EPL

-Kas on põhjust arvata, et euro tulek on nüüd kindel?

Euro tulek on väga tõenäoline. Väga raske on väita vastupidist. Kuigi numbrid räägivad enda eest, siis lõplikust hinnangust saame rääkida ikkagi siis kui eurostat on oma arvamuse andnud. Rahandusministeeriumi esialgse hinnangu põhjal võib öelda, et riskid on päris hästi maandatud.

Samas kindlasti on edasiseks arutlusteemaks jätkusuutlikkus. See, kas me suudame täita kriteeriume, mitte antud ajahetkel, vaid jätkuvalt. Asjade seisu on vaja põhjendada, selgitada ning argumenteerida. Seda on juba küll ka tehtud, kuid need arutelud kindlasti jätkuvad.

-Mis võib praeguses olukorras euro tulekule veel takistuseks saada? Kust võib hoop tulla?

Praegu on kõik märgid positiivsed. Ei tohiks tulla üllatusi. Samas jätkusuutlikkuse tõestamise kontekstis tuleb rääkida nii hinnastabiilsusese kriteeriumi täitmise jätkusuutlikkusest kui ka riigi rahanduse kriteeriumide täitmise jätkusuutlikusest.

-Kas rahandusministeeriumis koostatud statistika on usaldusväärne või tasuks valmis olla ka selleks, et eurostatil on Eesti kohta hoopis teised numbrid?

Ma arva, et ei tule sellist üllatust. Eesti on ju hästi väike ka näiteks Kreekaga võrreldes (kreeklaste kogutud statistika on sageli eurostati omast erinenud - toim.). Andmestik ja faktiline seis ei ole võrreldav suurte riikidega. Eestit on hinnata kindlasti lihtsam.

-Kas enne ühisrahale üleminekut võib juhtuda, et Eesti krooni kurssi muudetakse euro suhtes?

Ei ole selliseid märke, et nii võiks minna. Pealegi on Eestil selles küsimuses sisuliselt vetoõigus.

Toimetaja: Erik Rand