Et säästa meid viiruse leviku halvimatest tagajärgedest, on meie kõigi õigusi ja vabadusi ajutiselt oluliselt piiratud: Eestis on piiratud riigisisest ja riigipiiriülest liikumist, muudetud hariduse andmise korda ja kohtukorraldust, suletud erinevaid kultuuri ja muid asutusi, seatud piirangud suhtlusele, sealhulgas haiglates ja kinnipidamisasutustes olevate isikutega.

Me kõik näeme ja tunnetame neid piiranguid igapäevaselt. On üheselt selge, et meie praegune elukorraldus ei ole sama, kui see oli veel mõned nädalad tagasi.

Avalehele
78 Kommentaari
Loe veel: