Foto: Madis Veltman

Kui riik muudab samba vabatahtlikuks, siis eelistab ta kõrgepalgalisi, seega õiglane otsus oleks, et II sammas üldse kaotataks, suunates 4% tagasi I sambasse, kus 65–70% pensionist moodustub tööstaaž ja 30–35% sissetulek, mille pealt on makstud sotsiaalmaks. II samba kaotamine annab rahvale märku, et lapsed on meie tulevane sammas.

Kogu II sambas olev raha ei kuulu isikule. Talle kuulub ainult 2% brutopalgast, mis on aja jooksul kinni peetud. Selle rahaga võiks ta nüüd teha mida tahes, makstes enne 20% tulumaksu. Aga ülejäänud 4%, kellele see kuulub, kas riigile? Kas oleks mõeldav moodustada sellest summast ettevõtlust ja innovatsiooni arendav fond, kust (uued) ettevõtted saaksid laenata minimaalse protsendiga?

Et fond efektiivselt käivituks, tuleks riigireformi käigus ühendada EAS ja KredEx ning moodustada nende baasil uus ministeerium, kelle üheks ülesandeks on selle fondi juhtimine. Osa ametkonnast hakkaks tegelema äriplaanide koostamise ja juurutamisega, algul just Ida-Virumaal ning Kagu-Eestis.

Üheks ülesandeks oleks äriplaanide kaudu kutsuda tagasi siit läinud oskustöölisi-spetsialiste, kellega sõlmitakse eelnevalt lepingud, et fondi poolt ehitatud firmad neile soodustustega maha müüa. Meie praegused ettevõtted, ei suuda pakkuda äraläinutele selliseid palku ja õhkkonda, et nad tagasi tuleksid. Nüüd omanikena, saaksid nad ise endile õhkkonna luua ja palgad teha.

Selline oleks minu nägemus, kuidas kasutada teise samba kaotamisel tekkivaid võimalusi. Kirjeldatud lahenduse abil tõuseksid meil kõigil pensionid.