Foto: erakogu

Seo nätäl om ka Põh’a-Eestin harinust rohkõmb kuulda olnu võro kiilt, minka mõistjas om hinnäst kitnu 70 000 inemist. Võro keele nätäl tulõtas miilde, et ka väiku Eesti om rikas hulga esisugumadsi kultuurõ poolõst. Nii üts ku tõnõ mõtlõs vast nail päivil rohkõmb ku muido ka ummi juuri pääle.