Kesklinna lastepolikliinikus on avatud terve lapse tuba, kus vanematele annavad nõu täiendõpet saanud meditsiiniõed.

"Alguses suhtusid emad võõrastavalt jaoskonna õe kutsesse tulla tema vastuvõtule," räägib kesklinna lastepolikliiniku jaoskondade vanemõde Piibe Tarm. "Alati on ju õde ja arst paaris töötanud ning õde on vaid tohtri korraldusi täitnud."

Nüüd on vanemad aga uuest võimalusest kinni haaranud. Kõige populaarsema õe Laine Intso juurde pääsemiseks on vanemad nõus koguni kaks kuud järjekorras ootama. üks jaoskonnaõde on korraldanud ka pere vastuvõtte, kuhu kutsutakse korraga kahe-kolme pere üheealised lapsed.

Terve lapse toas võtavad jaoskondade õed vanemaid ning lapsi vastu igal tööpäeval. Vastatakse mureküsimustele, jagatakse teavet lapse arengu kohta, õpetatakse haigusi ennetama ja õnnetusjuhtumeid vältima.

Terve lapse toa õed on saanud koolituse Rootsi kolleegidega koostöös läbiviidud "õdede projekti" raames. Välja püüti juurida suhtumine, et õe töö seisneb ainult paberite täitmises ja arsti käskluste täitmises. ühtlasi süvendati mõtteviisi, et ettevõtliku ja positiivse ellusuhtumisega õe töö on loominguline ja huvitav.

Koolituse läbinud õdedest said kesklinna lastepolikliinikus õiguse iseseisvalt nõustada vaid need, kes tundsid, et neil on piisavalt teadmisi, tahtmist ja julgust oma töö eest vastutada.

"Kuigi koolitusest võtsid osa ka linna teiste lastepolikliinikute õed, ei ole nad veel iseseisvat vastuvõttu alustanud," tõdeb õdede koolituskeskuse juhataja Jana Aav. Põhjusteks võivad tema hinnangul olla vananenud mõtteviis või harjumused, nõrk meeskonnatöö, arstide vastuseis ning mõnel õel ka napp eesti keele oskus.

äsja avati kesklinna lastepolikliinikus ka noortetuba, kus meditsiiniõde ja psühholoog nõustavad hinge- või tervisehädade käes vaevlejaid. Eelkõige püütakse korvata koolides ja peredes tekkinud tühimikke seksuaalkasvatuse ja perekonnaõpetuse vallas.

Esmakordselt saab lastepolikliinikus testida 7-8-kuuste maimikute kuulmist. Vastava ettevalmistuse saanud meditsiiniõed kontrollivad ka lapse üldist arengut - kuidas ta tasakaalu hoiab või kuidas käeliselt tegutseb.

Muudatuste tegemiseks sai kesklinna lastepolikliinik peaarsti kohusetäitja Esti Põldmaa sõnul julgust Rootsi kolleegidelt. Rootsi tohtrid Roland Exsmyr ja Rein Anari ning meditsiiniõed Ingmari Birgersson ja Marita Wahlström jagasid hulganisti ideid, kuidas lastepolikliinikute tööd Eesti tingimustes paremaks muuta.

Uudisena võtavad kojukutseid vastu kogenud õed - vajadusel saadetakse lapse juurde jaoskonnatohter või kiirabi ehk antakse nõu, kuidas haiget tohterdada. Kuna arsti vastuvõtt on ajaliselt piiratud, ei pruugi noorel emal kõik küsimused kohe meelde tulla - nüüd saab nõu küsida ka õdede vastuvõtutoast telefonil 6 466 339. Noortetuba tegutseb neljapäeviti kella 16-18, noortetoa telefon on 661 213.

KRISTEL KIRSS