Tänavu on mitmel tasandil tekkinud küsimusi, kas vahekohtumenetlus ehk arbitraaž kui riiklike kohtute väline vaidluste lahendamise viis ikka tagab sõltumatu, erapooletu ja õiglase tulemuse. Märtsis pani Eesti meedia kihama „Pealtnägija” lugu sellest, kuidas inkassofirma juurde asutatud rahvusvaheline vahekohus vorbib otsuseid, ignoreerides tarbijate põhiseaduslikke õigusi. Probleemi võimendas asjaolu, et Eesti tsiviilkohtumenetluse seadustiku järgi pole sellise otsuse tunnustamiseks ja täitmiseks vaja riikliku kohtu tunnustust.

Euroopa Liidu ja USA vabakaubanduslepingu (TTIP) läbirääkimiste tõttu on vahekohtute rolli arutatud ka maailma tasandil. TTIP-sse on kavandatud investoreid kaitsvad vaidluste lahendamise sätted, mille järgi on investoritel võimalik sihtriigiga tekkinud vaidluse korral pöörduda vahekohtusse.

Avalehele
19 Kommentaari
Loe veel: