AARNE VAIK JA KÄSMU MEREMUUSEUM Foto: Annika Haas

Teisalt tekivad vallal uute elanikega seoses kohustused. Kui soovitakse kinnistile eluaset soetada, siis tuleb esmalt kohalikus omavalitsuses läbida planeerimismenetlus. Vaadates erinevate kohalike omavalitsuste (Rae vald, Viimsi vald, Saku vald, Lääne-Harju vald) detailplaneeringu algatamise avalduse vorme, siis hämmastas nendel kajastuvad määratlemata kohustused, veidi erineva sõnastusega.

Vald paneb inimesele lisakohustusi

Rae valla detailplaneeringu algatamise avalduse vormil on vaikimisi kohustus: „Käesolevaga kohustun enne detailplaneeringu algatamist sõlmima Rae vallaga lepingu detailplaneeringu koostamise rahastamiseks ning detailplaneeringu kohase taristu ja juurdepääsutee(de) väljaehitamiseks ning Rae valla sotsiaalobjektide ehitamise rahastamiseks.“

Kuusalu valla kodulehelt leitaval detailplaneeringu algatamise taotlusel on viide valele seadusesättele: „Planeerimisseaduse § 10 lg 6 kohaselt tuleb taotlejal sõlmida kohaliku omavalitsusega leping detailplaneeringu koostamise korraldamise üleandmiseks ja rahastamiseks.“

Kuigi kohalike omavalitsuste kodulehtedel olevate vormide täitmine ei ole kohustuslik, on need avaldused inimese jaoks eksitavad. Avalduse vormile lisatud lause paneb kohustuse igal juhul sõlmida vallaga leping ja võtma endale määratlemata rahalisi kohustusi.

« Avalehele 33 Kommentaari