Me ei räägi jõuludest, me räägime laadast. Esmalt tundub sõna jõululaat kui oksüümoron, umbes nagu aus varas, pime nägija ja süütu prostituut. Vasturääkivust see sisaldabki.

Markuse, Matteuse ja Johannese evangeeliumi ühest dramaatilisemast kirjeldusest võib lugeda, kuidas Jeesus lükkas Jeruusalemma templis kummuli rahavahetajate ja tuvimüüjate lauad. „Viige need minema, ärge tehke minu isa koda kaubakojaks!” hüüdis ta (Jh 2: 16).

Jeesuse tegevust läbib omandi- ja ahnusevastane paatos. Priskelt elajaid ta lausa põlgab, neile olevat tee taevasse igavesti suletud. Markusest, Matteusest ja Luukast loeme, et hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma kui rikkal pääseda taevariiki.

„Taas ma ütlen teile, et hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma kui rikkal minna Jumala riiki.” (Mt 19: 24) Taas!

Uuemate uuringute valguses polegi nõelasilm metafoor, vaid nii nimetati pisikest väravat Jeruusalemma linnamüüris, kuid see pole praegu tähtis.


Avalehele
80 Kommentaari
Loe veel: