Foto: Jaanus Lensment

Üks üpris lihtne õnne valem on see, kui inimesed mõistavad üksteist. Kui nad saavad aru, mida teine räägib või soovib. Tänu sellele on vähem möödarääkimisi, mis põhjustavad tarbetut pahameelt inimeste vahel. Keeleoskus on vahend, kuidas meie inimesed üksteist paremini mõistaksid.

Eestikeelsest hariduses on räägitud pikka aega. Liiga pikka aega. Nüüd on aeg tegudeks ja Tallinn võiks olla teejuhiks eestikeelsele õppele üleminekuks alates lasteaiast.

On igati mõistetav, et Eestis on kogu haridussüsteem eestikeelne. Alates lasteaiast. On ainult hea, et vene lapsed saavad kooliminekuks eesti keele selgeks. On elementaarne, et inimesed oskavad selle riigi keelt, mille kodanikud nad on. Kus nad elavad, õpivad, töötavad. Kus neil on pere ja sõbrad. Eriti veel, kui seda soovivad nende pered. 80 protsenti mitte-eestlastest toetab lasteaedades eestikeelset õpet ja vaid 10 protsenti toetab eestikeelse õppega alustamist põhikoolis. Nii selgub Praxise poolt läbi viidud uuringust. Seda arvestades on veelgi loogilisem, et Eesti haridussüsteem on tulevikus eestikeelne alates algharidusest ning kõiki teisi keeli saab õppida juurde vastavalt soovile ja usinusele.

« Avalehele 18 Kommentaari