Eesti keele eksam. Gustav Adolfi gümnaasium Foto: Karin Kaljuläte

Esiteks, tänu eksamitele saame me kvaliteetsemat haridust. Kui säilivad riiklikult standardiseeritud testid, tunnevad kool ja pedagoogid survet õpetada õppekavas nõutud tasemel. On kontroll, kas õpilastele tegelikult ka midagi õpetatakse ja millisel tasemel.

Kardan, et näiteks põhikooli matemaatikaeksami kadumisel hakkab gümnaasiumi jõudma (veel) rohkem noori, kellel ei ole keskhariduse omandamiseks vajalikke oskusi ja teadmisi. Eriti terav on see probleem vene õppekeelega koolides. Tulemusena langeb keskmine tase keskhariduses või suureneb väljalangevus gümnaasiumist.

« Avalehele 49 Kommentaari