Kuidas võivad krimmitatarlased referendumile ja Krimmi Venemaaga ühinemisele reageerida?

Praegu teevad Krimmi võimud Moskva juhtimisel head nägu ja annavad üldsõnalisi lubadusi, mida krimmitatarlased oma kogemustele toetudes ei usu. Vene võimude teated krimmitatarlaste osalemisest on võltsitud. Nagu 17. märtsil 2014 krimmitatarlaste esinduskogu Meclise esimees Refat Çubarov pressikonverentsil teatas, osales niinimetatud referendumil 185 000 valimisealisest krimmitatarlasest ainult 1000.

Ta tõi näite: Annovka asulas Qarasuvbazari ehk vene keeli Belogorski rajoonis elavast 290 inimesest moodustavad 200 krimmitatarlased, kellest aga ükski ei osalenud hääletusel. Samal ajal teatati, et sellest asulast käis hääletamas 111. Refat Çubarov selgitas, et isegi kui kõik 90 krimmitatarlaste hulka mittekuuluvat isikut käisid referendumil, peaks hääletusest osavõtjaid olema 90, mitte aga 111, niisiis on lisatud 23%.

Avalehele
64 Kommentaari
Loe veel: