Kuid siis meenus mulle vana hea anekdoot eestlastest. Põrgus on kolm katelt: ühes juudid, teises venelased ja kolmandas eestlased. Juutide katla juures on kõva valve, sest nii kui üks välja pääseb, aitab ta ka teised välja. Venelaste katla juures on valve väike, sest nad ju üldiselt armastavad sooja kohta. Eestlaste katla juures aga pole üldse valvet, sest kohe kui üks hakkab välja ronima, tirivad teised ta sisse tagasi.

Mis tingimustel võiks lubada Kersti Kaljulaidil ÜRO peasekretäriks kandideerida? Kas valitsus eesotsas Jüri Ratase ja välisministeeriumiga peaks teda selles aitama?

Avalehele
214 Kommentaari
Loe veel: