Ungari kuulutas põgenikekriisi ohjeldamiseks välja eriolukorra, andes võimuesindajatele erivolitused Foto: Matthias Schrader, AP

Iga päev ilmub Eesti Päevalehes vastavasisuline arvamuslugu ning ette antud teemal on valmis küsimustele vastama, infot andma ja debateerima spetsialistid, ametnikud ja Sõbralik Eesti.

Täna kommenteerime Kaisa Üprus-Tali artiklit, kui valmis on pagulaskriisiga tegelemiseks meie ametkonnad.

Arutlevad

Triin Raag - Sotsiaalministeerium, rahvusvahelise kaitse poliitika juht
Rait Kuuse - Sotsiaalministeerium, Sotsiaalvaldkonna asekantsler
Irene Käosaar - Haridus- ja teadusministeerium, üldharidusosakonna juhataja
Janek Mägi - Siseministeerium, kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja

Avame kommentaariumi kl 17.00

--

Pagulaste võõrustamine on Eesti rahva löönud kahte leeri teravamalt kui kunagi varem - ühed näevad, et meil ei ole võimalust end maailma haaranud humanitaarkatastroofist lahti lõigata ning hulk pagulasi tuleb paratamatult Eestis vastu võtta; teine osa aga seda ei mõista ja peab pagulaste Eestisse lubamist meie seniste rahvuslike väärtuste unustamiseks. Ekspertide hinnangul on umbusu ja viha suurenemise taga lünklik kommunikatsioon, vähene selgitustöö, tihtilugu süüdistav ja sildistav kõneviis ning inimeste soov uskuda oma hirme. Fakt on aga tänaseks see, et hulk pagulasi siiski Eestisse jõuavad. Küsimus on nüüd peamiselt selles, kui hästi ning efektiivselt suudavad riik ning Eesti elanikud saabujad vastu võtta ning ühiskonda integreerida.

Täna kl 17:00 – 19:00 peatume eelmises debatis kõige enam kõlama jäänud küsimustel ja väidetel. Põletavamad küsimused, mis koorusid esimeset debatist välja, olid:

• Eestlased ei taha pagulasi, sest turvalisus on ohus
• Pagulaste pooldajad ei esinda Eesti huve
• Eesti kultuur vajab kaitset
• Eesti ei pea üldse midagi tegema, sest meil ei ole sellest kohustust
• Pagulasi majutatakse siia vastu meie tahtmist
• Valitsus ei tegutse Eesti huvides
• Adekvaatset infot ei ole piisavalt

Järgmised debatid:

K 21.10 kl 17-19:00
Põhjused pagulaste rändeks
Eerik-Niiles Kross - Riigikogu liige
Juhan Saharov - MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus, pagulaste tugiisikuteenuste juht
Uku Särekanno – Eesti esindatus EL institutsioonides, migratsiooniekspert

N 22.10 kl 17-19:00
Erinevad religioonid ja kultuurid ning nende integreerimine ühiskonda
Silver Tambur - Estonian World, Sõbralik Eesti
Hille Hanso - vabakutseline ajakirjanik, ERR, Mondo
Tarmo Jüristo - Tallinna Ülikooli kultuuriuuringute doktorant, Sõbralik Eesti

R 23.10 kl 17-19:00
Euroopa tulevik
Debateerijad kinnitamisel

Debati ülesehitus on lihtne - toimetus avab selle loo kommentaariumis juurdepääseu kõikidele registreeritud kasutajatele ja 2 tunni jooksul saavad nii kutsutud kui registreeritud kommentaatorid omavahel debatti pidada. Loodetavasti on vaidlus argumenteeritud ja mõistlik ja just selline, et ühiskondlik üksteisemõistmine kasvab.

Debateerijaiks on igal päeval 3-5 eksperti ja spetsialisti. Kõigile küsimustele nad puht füüsiliselt vastata ei jõua, et debatt oleks aga tulemuslik ning teie küsimusele oleks võimalik personaalselt vastata, soovitame:
• püsida ette antud päevateema piires
• esitada konkreetseid küsimusi või väiteid, millele on võimalik vastata

Tulemuslikku debateerimist soovides!

Delfi, Eesti Päevaleht ja Sõbralik Eesti