Erakondade valimisprogrammid sirvis läbi endine muinsuskaitseametnik, pärandispetsialist Triin Talk. Nimekiri algab autori hinnangul ehituspärandi seisukohast kõige kehvema valimisprogrammiga ning lõpeb kõige paremaga. Erakonnad on järjestatud selle järgi, milliseid konkreetseid lubadusi valimisprogrammides selles valdkonnas antakse, kaudsemaid maksupoliitilisi jms mõjusid ei ole analüüsitud.

1. Elurikkuse Erakond – 0 p

Ei luba midagi, ei saa ka ühtegi punkti.

2. Isamaa – 1 p

Isamaa lubab: „seista mälestiste ja nende omanike eest. Selleks viime eraomandis olevate mälestiste renoveerimisele esitatavad nõuded kooskõlla riigi ja omanike tegelike rahaliste võimalustega nõudeid täita. Riiklikult oluliste objektide puhul peab kulukamate nõuete täitmiseks olema omanikele tagatud riiklik finantstugi. Toetame Mälestistalude ühenduse ettepanekut luua programm rahvuskultuuri mälestiseks kinnitatud eraomandis olevatele muinastaludele. Suurendame programmi „Pühakodade säilitamine ja areng” rahastust ning pöörame suuremat tähelepanu miljööväärtuslike alade kaitsmisele.”

Lõigu esimene pool tekitab mälestiseomanikus palju segadust.

Avalehele
39 Kommentaari
Loe veel: