TÜ Kliinikumi EMOs Foto: Hendrik Osula

Eesti patsientide esindusühing nõuab, et tulenevalt seadusest avaldataks kõikidele patsientidele nende tervisest tulenevad olulised asjaolud.

Kõigi oluliste asjaolude avaldamise nõue tuleneb võlaõigusseaduse § 766 lg 1, mis kohustab tervishoiuteenuse osutajaid patsienti igakülgselt teavitama ja lubab tervishoiuteenuseid osutada ainult patsiendi nõusolekul.

Euroopa inimõiguste konventsiooni 8. artikli kaitsealas on isiku õigus otsustada oma kehalise puutumatuse üle ja teha otsuseid oma kehasse sekkumiseks. Sellise otsuse tegemise eeldus on piisava informatsiooni olemasolu.

Kui patsient ei ole piisavalt informeeritud, ei saa ta teha enda jaoks parimaid valikuid. Patsiendi õigus nõusolekule sisaldab ka õigust ravist keelduda, olenemata keeldumise võimalikest tagajärgedest.

Meie ühingul on oma klientide kaudu palju näiteid, kus tervishoiuteenuse osutaja ei võta teadva nõusoleku lehte endiselt arvesse kui tähtsat juriidilist dokumenti. Selline käitumismall võib viia olukorda, kus patsient ei ole oma protseduurist piisavalt hästi informeeritud ning hiljem võib tekkida arsti ja patsiendi vaheline vägikaikavedu, mille saaks juba eos ära hoida.

Kui arst teab, et ta peab teatama patsiendile tema tervise kohta mõne raske asjaolu, siis on arstil õigus ja kohustus astuda samme selle info leevendamiseks.

Selle asemel et olulist infot varjata, võiks arst võtta selleks hetkeks kõrvale kas mõne oma kolleegi või sotsiaaltöötaja, kes vajaduse korral oleks kohe patsiendile toeks. 1