Laura Eelmaa Foto: erakogu

Olenemata sellest, kui värviliselt on põhilised väärtused veebilehel kirjas, võivad need jääda töötajatele kaugeks ja arusaamatuks. See aga takistab meeskonnatunde tekkimist, võib viia alla motivatsiooni ning koos sellega ka majandustulemused. Kuigi Exceli-põhine maailmavaade seda ei tunnista, on pehmed väärtused äärmiselt oluline komponent heade tulemuste saavutamisel.

Hästi sõnastatud põhiväärtused inspireerivad töötajaid ning ütlevad, millesse ettevõte usub ja millised on ettevõtte prioriteedid lisaks kasumi teenimisele. Üks sellistest väärtustest on mitmekesisuse toetamine, mis õpetab maailma nägema laiemalt ja kasvatab üksteisemõistmist. Seda väärtust toetavad tööandjad oskavad arvestada erinevustega, tehes seeläbi kaalutletumaid otsuseid, mis omakorda vähendab äririske ja värbamiskulusid. Et mitmekesisuse toetamine on tähtis kogu ühiskonna jaoks, näitab ka fakt, et Eesti Inimõiguste Keskus jagas esmakordselt sel aastal Eestis mitmekesisuse märgiseid, millega tunnustati organisatsioone, kes peavad seda põhiväärtust oluliseks.

Väärtuste roll värbamisel

Väärtused, millest ettevõte juhindub nii sõnades kui tegudes, aitavad tugevalt kaasa ka talentide värbamisele. Kui potentsiaalsed kandidaadid seisavad valiku ees, milline töökoht vastu võtta, kiputakse otsustama selle ettevõtte kasuks, mille väärtused ühtivad nende omadega. Info tegelikel väärtustel põhinevast positiivsest töökultuurist levib kiiresti, töösoovijate hulk suureneb ja uued töötajad sulanduvad kiiremini meeskonda.

Põhiväärtustel põhinev kultuur paistab selgelt väljapoole ja mõjutab kliendisuhteid. Töötajate usk neisse on otseses seoses juhtide, sh ka keskastmejuhtide käitumisega – kui nemad põhiväärtusi ei usu ja oma töös nendest ei juhindu, siis muutuvad need töötajate silmis topeltstandardiks.
Kuidas sellist olukorda vältida ja ettevõtte kasuks pöörata?

Skandinaavia kogemus

Meie Tieto Estonias oleme otsustanud lähtuda Skandinaavia kogemusest ja loonud kõigile töötajatele võrdsed võimalused, märkame igaüht olenemata soost, rahvusest, etnilisest kuuluvusest ja seksuaalsetest eelistustest. Kõik Tieto Estonia töötajad allkirjastavad tööle asudes eetikakoodeksi ning samuti oleme erinevustega arvestanud ettevõttesisese motivatsioonipoliitika kujundamisel. Iseenesest mõistetavalt käib õiglane ja võrdne palk selle juurde.

Üleüldise rahvusvahelistumise ajal on Tieto Eesti esinduses tööl 20 erinevat rahvust, kelle hulgas on nii tšuvašše ja portugallasi kui ka pärslasi ja taisid. Et sellises väikses Paabeli tornis hakkama saada, on meie igapäevane sisekommunikatsioon inglise- ja eestikeelne ning tegeleme pidevalt siin töötavate välismaalaste integreerimisega – olgu selleks siis keeleõppeprogrammid või mitmekeelne ja igakülgne info erinevate ürituste kohta.

Riik toetab

Mitmekesise töökeskkonna loomine ei ole lihtne ja selle hoidmine on veelgi keerulisem. Ainuüksi eetikakoodeksi loomine ja selle järgimine on suur töö, kuid ka sisekommunikatsiooni muutmine inglise keelseks ning erinevate töökultuuride kokku sobitamine võtab aega ja ressursse. Kuid paljud asjad käivad ka üllatavalt kiiresti ning nii mõnigi kord selgub töö käigus, et hirmul olid suured silmad ja erineva kultuuritaustaga inimesed töötavad koos paremini kui seltskond eestlasi.

Õnneks on siinkohal ka riik appi tulnud ning näiteks töötukassa pakub erivajadustega töötajatele nii rahalist toetust kui ka nõustamisteenust. Samuti on riik lihtsustanud välismaalaste värbamist ning loonud koolitus- ja toetusprogrammi sisseelamise hõlbustamiseks. Vastutasuks rikastab mitmekesisus meie töökeskkonda, muutes selle inimlikumaks, põnevamaks ning kindlasti kasvatab ka meie kõigi sisemist kultuuri.

Täna tähistatakse mitmekesisuse päeva.