Foto: Andres Putting

Mis on üldse üldkasulik töö (ÜKT)? ÜKT on mõjutusvahend, mille efektiivsuse üheks mõõdupuuks on panus, mille kogukonnad saava rikkujate tehtud tööst. Enamasti määratakse ÜKT väiksemate rikkumiste eest nagu prügi maha loopimine ja avaliku korra rikkumine. Kui üldistada, siis enamus ÜKT tegijaid on mehed vanuses 25-35 aastat, kuid on ka alaealisi ja pereemasid. Tehtavad töötundide arv on väga varieeruv – mõni peab tööd tegema 6 tundi, teine 800.

ÜKT tegijate abi on Pirita linnaosavalitsus kasutanud ligikaudu 10 aastat. Kuigi nende näol on tegemist korrarikkujatega, on neist palju abi linnaosa korras ja puhtana hoidmisel. Näiteks aitavad nad ehitustöödega, keevitamisega, olmeprügi koristamisega, inventari liigutamisega ja oksade koristamisega. Eraldiseisvalt üles loetledes võivad need tööd tunduda lihtsad ja tühised, kuid samas moodustavad need terviku, mis aitab meie linnaosa hoida puhtana.

Enamasti on ÜKT tegijatest rohkem kasu kui kahju, kuid eks ikka esineb ka vahejuhtumeid. On olnud neid, kes on keeldunud töö tegemisest ja saanud seetõttu veel rohkem töötunde. Tööd on tulnud karistuse kandja eest tegema ka tuttavad, kes loodavad kergemalt pääseda, kuid tegelikult kehtib neile samasugune mõõdupuu nagu teistele.