Lepistiku peatus Foto: Anna Aurelia Minev

Arvestadades, et linnaosa sisene liinivõrk pole alati kõige otstarbekamalt lahendatud ning Tammsaare ja Mustamäe tee ning Sõpruse puiestee transiidikoormuse tõttu võtab autosõit aega, pole tööle jõudmine eriti mugav. Mida siis teha?

Muidugi on üheks võimaluseks parandada asumisisese ühistranspordi logistikat, millega linnaosa valitsus juba ka tegeleb. Keerulisem on muuta kujunenud liiklusolukorda. Pigem püsib oht, et Haabersti eritasandilise liiklussõlme valmimisel ummikud Kadaka ja Mustamäe tee ning Sõpruse puiestee ristmikel kasvavad. Küllap Ülemiste-Haabersti transiitkoridori rekonstrueerimise jätkudes probleem kaob, ent see nõuab aega.

Mustamäe tasakaalustatud arengu huvides on tagada tingimused uute töökohtade tekkeks. Selleks tuleks taastada ABC tüüpi kauplemispindade sulgemise tulemusena monofunktsionaalseks muutunud magalate ümbruses vajaduste rahuldamiseks mõeldud äritegevus. Lisaks kohalikule kaubandusele ja teenindusele võiks endistes linnaosakeskustes kaaluda ka tootmisinkubaatorite avamist. Samuti tuleks kõne alla Tehnopoli toel tegutseva teadusmahuka väiketootmise toomine elamualadele. Siin peab kohalik omavalitsus näitama leidlikkust linnakeskkonda elavdavate protsesside suunamisel. Kasu, mida kodulähedased töökohad sotsiaalses plaanis annavad, ei seisne pelgalt tööhõives, vaid linnaruumi mitmekesistumises ning transpordiprobleemide lahendamisele kaasaaitamises.

Järgnevate aastate suurimaks väljakutseks on Mustamäe muutmine igakülgselt arenenud, elukoha lähedal kõiki elulisi teenuseid ning tööd pakkuvaks linnaruumiks. Eeldused selleks on olemas.