"Sellised kuriteod on prognoosimatud. Tegemist on traagilise üksikjuhtumiga, mis sõltus otseselt noore ebastabiilsest psüühikast," ütles Ainar Koik Päevaleht Online'ile.

Vanemprokurör Koiki sõnul ei meenu talle oma töökogemuse põhjal, et Eestis oleks kooliealised koolis või väljaspool seda Jokela juhtumiga kas või võrreldavaid kuritegusid toime pannud.

Soomes Jokela koolis eile toimunud tulistamise tagajärjel sai surma üheksa inimest, nende hulgas ka koolidirektor ning 18-aastane tulistaja, Pekka-Eric Auvinen võttis elu ka endalt.