Ka Eestis püütakse noortevaldkonnas varasemast rohkem leida vastuseid küsimusele, kuidas tunda ära radikaliseerumise ilminguid ja kuidas selliseid tendentse juba eos ennetada. Eesmärk on juhatada noortele kätte teeots, mis paneks neid end tundma väärtustatud isikutena, kelle elu, tegemised ja arvamused lähevad ühiskonnale korda.

See, et me Eestis ei räägi noortevaldkonnas radikaliseerumisest islamiäärmusluse kontekstis, ei tähenda, et see ei võiks mõnes teises vormis esineda. On määratult oluline, et ühiskonna kõige mõjutatavam ja ühtlasi haavatavam osa ehk noored jõuaksid õigel ajal nende inimeste vaatevälja, kes aitaksid kaasa nende enesekindlusele, võimalusele olla ühiskonna võrdne osa olenemata kultuuritaustast, usutunnistusest, seksuaalsest sättumusest, füüsilistest eeldustest ja majanduslikust olukorrast. Just nende barjääride eemaldamisest saab alguse ka radikaliseerumise ennetamine.

Näiteks SA Archimedes noorteagentuur toetab Eestis elavate eri kultuuritaustaga noorte ühistegevusi ja koostööd. Pakume noortele ja noorsootöötajatele ka sisutihedat väärtusprogrammi, kus pööratakse tähelepanu kaasamisele, euroopalikele ja inimlikele väärtustele, sh inimõiguste austamine, hoolivus, avatus ja empaatiavõime. Et mitte keegi ei jääks rongist maha.

Avalehele
130 Kommentaari
Loe veel: