Foto: Ester Vaitmaa
Maksustamine jaguneb laias plaanis kolmeks: töötamise maksustamine, tarbimise maksustamine, varade ja kapitali juurdekasvu ehk kasumi maksustamine. Maksustamiseta ei saa hakkama ükski ühiskond. Ühiskonnal on vaja koguda ressursse, mida saab kasutada ühiskonna kui terviku huvides niimoodi, nagu seda ei suuda ükski üksikisik. Maksustamine tähendab ühiskonna toodetud ressursi ümber jaotamist. Nutikas maksusüsteem on niisugune, millega kogutakse maksimaalne võimalik rahasumma, põhjustades samal ajal majandusele minimaalset kahju. Eesti maksusüsteem ei ole kahjuks nutikas. Eesti maksusüsteem soosib kapitali ja ettevõtete kasumi mittemaksustamist tööjõu ja tarbimise maksustamise arvel. Eriti ebamõistlik on keskmise ja alla keskmise palga koormamine kõrgete maksudega. Tulumaksuvaba miinimum on Eestis väike, praegu 144 eurot kuus, ja sotsiaalmaks koos töötuskindlustusmaksega üks Euroopa kõrgemaid. Kriisiajal tõusis käibemaksumäär üleöö ajutiselt 18%-lt 20%-ni, et sinna ka jääda.
« Avalehele 129 Kommentaari
Loe veel: