Reet Pärgma Priit Simson

Eesti.ee portaalist enda kohta tehtud päringuid sirvides selgub, et osa ettevõtteid nuhib isikuandmetes automaatselt ja eesmärgitult. Kui muidu määrataks juriidilisele isikule selle eest kuni 32 000 eurot trahvi, siis nüüd ei teagi, keda karistada. Automaatpäringu teinud asutused ei tea midagi. Nemad kasutavad ühetaolist andmevahetuskihti X-tee ja inimese andmetega tulevad automaatselt kaasa ka lähikondlaste andmed. X-tee haldaja ei tea samuti midagi. Nemad on loonud süsteemi, aga ei vastuta päringute eest. Andmekaitse inspektsioon laiutab käsi: nemad aitavad viga parandada, kuid ei kontrolli kõiki tehtud päringuid. Rahvastikuregistrile annab ligipääsuks loa siseministeerium, kes ütleb, et nemad siiski ei vastuta, sest ametid olid need, kes luba kuritarvitasid. Ja ring algab otsast peale.