Foto: REUTERS/SCANPIX

Kui mitusada tuhat Eesti pangaklienti, sh palju noori, eelistab ikka veel paroolikaarti, on see järelikult nende vajadusteks mugavam kui muud autentimisvahendid (ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID). Kui politseile pole laekunud teateid paroolikaartide kuritarvitamisest, on paroolikaart nende jaoks järelikult ka küllalt turvaline.

Võib-olla veenaks mind uue makseteenuste direktiivi teine tähtis aspekt, millest pangad veel eriti ei räägi: direktiiv lihtsustab uute makseteenuste osutajatel (eeskätt internetikaubanduses) otse me pangakontodelt raha võtmist ja võimaldab pakkuda kontoteabe teenust (esitada kliendile koondteavet tema eri pankades olevate kontode kohta.

Idee järgi peaks see makseteenuste turul konkurentsi suurendama ja võrdsustama uute tegijate võimalusi. Uutes ja uuendustest keevates oludes vajavad klientide kontod ehk tõesti tugevamat turvamist.