Vahur Koorits Foto: Vallo Kruuser

Eestis on toimunud oluline ühiskondlik muutus: eestlased hakkavad lahti laskma hilise nõukogude aja sotsiaalsetest väärtustest, sellal kui kohalikud venelased hoiavad neist kramplikult kinni.

Värske uuringu kohaselt on homoseksuaalsust vastuvõetavaks pidavaid eestlasi esimest korda rohkem kui seda vastuvõetamatuks pidavaid (49% vs. 44%).

Nüüdseks on üleminekuaja suured majanduslikud ja poliitilised muutused möödas, mistõttu näeme eriti tänu pealekasvavale noorele põlvkonnale eestlaste väärtuste ühtlustumist Lääne-Euroopa elanike omadega.

Venelaste jätkuv konservatiivsus peegeldab aga ilmselt Venemaa mõju. Kuna Putini režiim seostab venelaseks olemist konservatiivsete väärtuste, sh homovastasusega, on ka paljud Eesti venelased sama seisukoha üle võtnud.