Tabivere jaamahoone, mis valmis eriprojekti järgi 1877. aastal, ja praegu laguneb. Foto: Raivo Tasso

Nüüdseks Tartu valla koosseisu läinud Tabivere vallas oli 2000. aastal 2540 elanikku. Möödunud aasta lõpus oli 2195, ligi 15% vähem. Suurenenud – peaaegu veerandi võrra – on ainult üle 70-aastaste arv... Toimub aeglane hääbumine.

Tabivere vald kiitis oma viimaseks jäänud arengukavas aastateks 2016–2025 sealseid häid eeldusi luua valla territooriumil lisatöökohti. Valla asend olevat soodne ja leiduvat ka tööstustootmiseks sobivaid vabu alasid. Vaevalt siis osati oodata praegu sülle kukkunud „õnne” või kas arengukava üldse tõsiseks dokumendiks peeti.